Rozwiń pasje - Zdobądź pracę
- Rozwój osobisty
- Trening zdolności twórczych
- Tajniki mistrzów reportażu

Program SSU

Szkoła Społecznej Uważności to program warsztatów tworzenia reportażu.
Znajdziesz tu osiem inspirujących modułów warsztatowych:
1. Reportaż jako gatunek
2. Świat do opowiedzenia
3. Zagubione uszy - dlaczego warto nauczyć się słuchać?
4. Uważne oczy
5. Spotkanie
6. Hipsometryczna mapa uczuć
7. Dramaturgia
8. Język opowieści
Logo Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej